MGS assegurances

MGS assegurances

MGS assegurances oferim un servei de proximitat i personalitat per garantir les millors prestacions en assegurances de vehícles, patrimonials, estalvi, salut, accidents, vida, etc. Creiem que conèixer a cada client és bàsic per oferir un bon servei adaptat a la realitat de cada persona o empresa.

Ens podeu trobar al despatx de la Plaça Bisaura entre setmana dilluns, dimarts, dimecres i divendres als matins i els dijous a la tarda. Estem disponibles tot el dia via correu elecrònic o mòbil.

 

Carretera de Berga, 1
650325727

obarnils@mgs.es
www.mgs.es