Forn Can Coma

Forn Can Coma

Carretera de Berga,
Direcció: C/Berga ,31    /  Carrer del Pont, 1
93 855 04 43

forncancoma@gmail.com

Instagram: @Forncancoma1930

Horari:
De dilluns a divendres:
8:00-13:30
16:30-20:00
Dissabte,:
8:00-14:00
16:30-20:00