Assessoria Blanca

Assessoria Blanca

Declaracions de Renda, Comptabilitat per autònoms i Pimes, fiscalitat, liquidació d’impostos a l’Agència Tributària Catalana, contractes de préstecs perso­nals, contractes de lloguer,  ajuda amb tràmits d’herències, ajudes i sub­vencions

 

C/ Nou, 17 baixos

676.193.675  –  93.135.95.07

blanca.arcarons@gmail.com

Instagram: @assessoria_blanca